Obaveštenje o upisu učenika za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za 2022/2023. god.

Orijentacioni termini prijave i održavanja ispitnih rokova 2023/2024. godine

TERMINI RADA SA VANREDNIM UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2022/2023.

PRIJAVA ISPITA OKTOBAR 2023. godine

PRIJAVA ISPITA AVGUST 2023. godine

ISPITNI ROK MAJ 2023. godine

PRIJAVA ISPITA MAJ 2023. godine

PRIJAVA ISPITA APRIL 2023. godine

PRIJAVA ISPITA MART 2023. godine

ISPITNI ROK FEBRUAR 2023. godine

PRIJAVA ISPITA JANUAR, FEBRUAR 2023. godine

ISPITNI ROK DECEMBAR 2022. godine

PRIJAVA ISPITA DECEMBAR 2022. godine

ISPITNI ROK OKTOBAR 2022. godine

PRIJAVA ISPITA OKTOBAR 2022. godine

ISPITNI ROK AVGUST 2022. godine

PRIJAVA ISPITA AVGUST 2022. godine

ISPITNI ROK MAJ, JUN 2022. godine

PRIJAVA ISPITA MAJ, JUN 2022. godine

ISPITNI ROK APRIL 2022. godine

PRIJAVA ISPITA APRIL 2022. godine

ISPITNI ROK MART 2022. godine.

PRIJAVA ISPITA MART 2022. godine

ISPITNI ROK JANUAR, FEBRUAR 2022. godine

PRIJAVA ISPITA JANUAR, FEBRUAR 2022. godine

ISPITNI ROK DECEMBAR 2021. godine

PRIJAVA ISPITA DECEMBAR 2021. godine

ISPITNI ROK OKTOBAR 2021. godine.

PRIJAVA ISPITA OKTOBAR 2021. godine

ISPITNI ROK AVGUST 2021. godine

PRIJAVA ISPITA AVGUST 2021.godine

ISPITNI ROK JUL 2021.godine

PRIJAVA ISPITA JUL 2021. godine

ISPITNI ROK MAJ-JUN 2021. godine

PRIJAVA ISPITA MAJ-JUN 2021. godine

ISPITNI ROK APRIL 2021. godine

PRIJAVA ISPITA APRIL 2021. godine

ISPITNI ROK MART 2021. godine 

PRIJAVA ISPITA MART 2021. godine 

ISPITNI ROK FEBRUAR 2021. godine

PRIJAVA ISPITA JANUAR/FEBRUAR 2021. godine

 

 

 

Pogledajte multimedijalne prezentacije koje su pripremili naši nastavnici

Free business joomla templates