Фармацеутско – физиотерапеутска школа негује изузетност, вреднује успешно примењено знање и вештине и подстиче развој индивидуалних потенцијала ученика. Она је школа по мери ученика, родитеља и наставника.

                  Школа негује: добру педагошку климу, уважавање наставника и ученика, безбедност ученика, примењује савремене методе у настави, поседује садржајaн однос школе и породице. Наставник је уважени професионалац који подучавање усмерава ка исходима, јер само такво учење подржава развој и успешност  реализације савремене наставе. Приоритет ове школе је добробит детета, а наставници, родитељи и локална заједница удруженим снагама и заједничким акцијама доприносе остварењу овог циља. Смисао наставе је да сваког ученика интегришемо у друштво,  кроз усвајање одређених друштвених вредности и достигнућа,  развијајући код ученика самопоуздање. Оцењивање се схвата као процес праћења који се врши континуирано и има улогу да подстакне развој ученика.

         Наставник ствара флексибилно окружење за учење, кроз примену различитих наставних стратегија, метода и облика рада стварајући простор за развој афинитета код ученика према одређеним областима пошто је средња школа место где се формира професионална оријентација. Он је сарадник и саветник ученику, уз улогу организатора и водитеља наставе. Његово иницијално образовање и стручно усавршавање пружа  широк репертоар специфичних вештина и техника примењивих у конкретним образовно – васпитним ситуацијама, а које представљају већ испробана  решења у пракси. Ова школа обезбеђује знања потребна ученицима за даље образовање и лични развој. Обезбеђује им вештине и радне компетенције потребне за запошљавање,  промовише лични развој ученика и обезбеђује  развој вештина учења.

              Подразумева се континуирана и садржајна сарадња школе и породице, њихов партнерски однос. Нагласак је на већој сарадњи свих учесника васпитно – образовног процеса, тимском раду и адекватној подршци наставницима у оквиру школе, али и на локалном нивоу.

Директорка школе

Биљана Вукосављевић

 

Pogledajte multimedijalne prezentacije koje su pripremili naši nastavnici

Free business joomla templates