Finansijski podaci

FINANSIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2019. GODINU

       -  BILANS STANJA - Obrazac 1

       -  BILANS PRIHODA I RASHODA - Obrazac 2

       -  IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANJIMA - Obrazac 3

       -  IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Obrazac 4

       -  IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA - Obrazac 5