Parlament

 

 

Program « Transformacija konflikta i osnaživanje mladih « kroz Vršnjačku medijaciju i Podršku osnivanju učeničkim parlamentima u našoj školi se realizuje od oktobra 2005. god.

Cilj ovog projekta je učenje nenasilne komunikacije, smanjenje nasilja u školi, transformacija sukoba i aktivizam mladih.

 

 • Učenički parlament u našoj školi osnovan je u februaru 2004. god. kao

samostalna učenička institucija. Ove školske godine predsednik je maturant Stefan Đaković. Članovi parlamenta su jako složni, ostvaruju dobru komunikaciju sa svima u školi.

Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi i birase svake godine. Obuke kroz koje su prošli i prolaze članovi parlamenta su iz oblasti Participacije mladih, prava mladih, timskog rada, liderstva i kritičkog mišljenja.

 

 • Medijatorski tim je tim koji je prošao obuku iz Vršnjačke medijacije, koji se bavi promovisanjem nenasilnih načina rešavanja sukoba

( upoznajemo druge sa pravilima medijacije, radioničarskog rada, uređujemo medijatorski kutak – mesto gde konflikte pretvaramo u prijateljstva, bavimo se problemima koji postoje među našim vršnjacima ).

 

Obuke u školi su realizovale pedagozi: Maja Vračar i Donka Vuković.

Ove dve omladinske grupe su se udružile i umrežile svoje aktivnosti.

Aktivnosti koje su do sada realizovali Učenički parlament i Medijatorski tim:

 • Mini garden centar naše škole- ulepšavanje školskog enterijera zelenilom
 • Uvođenje tečnih sapuna u toalete škole
 • Organizovanje ispraćaja maturantima ( to je postala tradicija škole): snimili smo film sa maturanatima u glavnim ulogama « Maturanti trče počasni krug «, organizovali žurku za maturante uz pomoć Školskog muzičkog benda « Ljutite krabe « i Plesne grupe « MDS «
 • Sproveli mnoge humanitarne akcije, kao i akciju « đački dinar « kao finansijsku podršku našem radu
 • Aktivno smo učestvovali na ETOS-ovoj tribini posvećenoj Danu medijatora i parlamentarizmu mladih
 • Promovisali rad UP-a i MT-a, motivisali i uključili u rad prvake, koji će da nastave našu priču
 • Organizovali novogodišnju predstavu za decu profesora i angažovali se u animatorskom radu sa decom
 • Snimili smo u školi film o medijaciji « Ukratko o medijaciji «
 • Aktivno učestvovali u procesu donošenja Nacionalne strategije za mlade

 

 • Saradnja sa opštinom Zvezdara i Kancelarijom za mlade –

            Izlistali smo i dali na razmatranje svoje predloge i sugestije za Lokalnu  

            strategiju za mlade na nivou opštine Zvezdara

 • Učenički parlament sarađuje sa UP-om Šeste beogradske gimnazije, razmenjujemo iskustva, posećujemo se
 • Učestvovali u kreiranju prvog broja časopisa « Medijator « koji je izdalo Pedagoško društvo Srbije
 • Organizovali smo izložbu fotografija predsednika UP-a, Stefana Đ. u školi
 • Saradnja sa Kancelarijom za mlade Palilula u cilju promocije,

            informisanja mladih o manifestaciji Paliluska Olimpijada Kulture i

            prijavljivanja učenika škole, da se u skladu sa svojim umetničkim  

            interesovanjima prijave na konkurs takmičenja

 • Nagrađeni od strane direktorke škole, boravili smo na Avali, na jednodnevnom ekološkom izletu

 

 

 

Šta o parlamentu kažu njegovi bivši članovi?

 

« Parlament je dobar zato što svako ima pravo da kaže neko svoje mišljenje, ideju... meni lično je bilo zanimljivo kada smo pravili ispraćaj maturantima, jer su bile razne aktivnosti-ples, bend i zato što sam bila jedna od glavnih organizatora za plesnu grupu...jednostavno, parlament nam pomaže da se proguramo kroz školu i da na zanimljive načine provodimo dane u školi, družeći se i stvarajući nova prijateljstva. « Katarina J., bivši parlamentarac

« Preporučio bih svima koji žele da se uključe u rad UP-a, zato što mislim da je to dobar način da svoje slobodno vreme iskoriste za pametne i interesantne stvari. « A. Manja, bivši predsednik UP-a

« Imamo želju da iskustvo i znanje koje ćemo poneti odavde ugradimo u rad studentskih parlamenata. « Tea i Dragana, bivši članovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pogledajte multimedijalne prezentacije koje su pripremili naši nastavnici

Free business joomla templates