Javne nabavke (13)

OBAVEŠTENJE O JAVNIM NABAVKAMA

Dana 31.03.2017. godine Farmaceutsko-fizioterapeutska škola je objavila otvoreni postupak javne nabavke sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma, čiji su predmet usluge: ekskurzije, izleti i nastava u prirodi, na portalu javnih nabavki. Konkurnu dokumentaciju i poziv za podnošenje ponuda možete pogledati na sajtu http://portal.ujn.gov.rs/.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovori i pojašnjenja na pitanja postavljena od strane zainteresovanih lica

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovori i pojašnjenja na pitanja postavljena od strane zainteresovanih lica 2

Odgovori i pojašnjenja na pitanja postavljena os strane zainteresovanih lica 3